Sviatosť Eucharistie

09.12.2017

1407 Eucharistia je srdcom a vrcholom života Cirkvi, lebo v nej Kristus pridružuje svoju Cirkev a všetkých jej členov k svojej obete chvály a vzdávania vďaky, ktorú raz navždy priniesol na kríži svojmu Otcovi. Prostredníctvom tejto obety vylieva milosti spásy na svoje telo, ktorým je Cirkev. 1414 Eucharistia ako obeta sa prináša aj na zadosťučinenie za hriechy živých i mŕtvych a na dosiahnutie duchovných alebo časných dobier od Boha. (Katechizmus Katolíckej Cirkvi)

Bližšie informácie k absolvovaniu sviatosti v našej farnosti:

  • Absolvovať prípravu k prijatiu sviatosti môže len dieťa s trvalým pobytom v Margecanoch.
  • Povinná účasť detí na piatkových stretnutiach v škole a večer na sv. omši.
  • Povinná účasť na nedeľných svätých omšiach - vyzdvihnutie úlohy v sakristii.
  • Deti si založia slovníček pre potreby výuky v škole.
  • V prípade akýchkoľvek problémov (choroba dieťaťa, neúčasť na sv. omši v piatok a iné) je potrebné to oznámiť (mailom/telefonicky) animátorke.
  • Povinnosťou rodiča je nahlásiť špeciálne ochorenia a potreby detí (cukrovka, celiakia, hyperaktivita, alergie, dyslektik/dysgrafik a iné).
  • V našej farnosti majú deti v deň prijatia sviatosti spoločné oblečenie (rúcha).
  • V závere prípravy je potrebné absolvovať ústnu skúšku.
  • V prípade potreby sa uskutočnia spoločné stretnutia s rodičmi v nedeľu po sv. omši.

Vyzývame rodičov k spoločným modlitbám s deťmi.

Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky