Sviatosť pokánia a zmierenia

09.12.2017

1490 Proces návratu k Bohu, nazvaný obrátenie a ľútosť, zahŕňa v sebe bolesť nad spáchanými hriechmi a odpor voči nim, ako aj pevné predsavzatie v budúcnosti viac nehrešiť. 1491 Úkony kajúcnika sú: ľútosť, spoveď čiže vyznanie hriechov kňazovi a predsavzatie vykonať zadosť učinenie a skutky zadosťučinenia. 1494 Spovedník ukladá kajúcnikovi vykonať isté úkony "zadosťučinenia" alebo "pokánia", aby tak napravil škodu, ktorú spôsobil hriechom, a znova si osvojil spôsoby správania, ktoré má mať Kristov učeník.
1496 Duchovné účinky sviatosti pokánia sú:
- zmierenie s Bohom, ktorým kajúcnik znovu získava milosť;
- zmierenie s Cirkvou;
- odpustenie večného trestu, ktorý si človek zaslúžil za smrteľné hriechy;
- odpustenie, aspoň čiastočné, časných trestov, ktoré sú následkami hriechov;
- pokoj a spokojnosť svedomia a duchovná útecha;
- vzrast duchovných síl pre kresťanský boj.

1498 Odpustkami môžu veriaci získať pre seba i pre duše v očistci odpustenie časných trestov, ktoré sú následkami hriechov. (Katechizmus Katolíckej Cirkvi)

Bližšie informácie k absolvovaniu sviatosti v našej farnosti:

  • Sviatosť zmierenia je v prípade potreby, možné vykonať vždy na požiadanie.
  • Svätú spoveď počas prvého týždňa v mesiaci si môžete vykonať v našej farnosti hodinu pred začiatkom sv. omše.
  • Vo farnosti sa koná spravidla týždeň pred sviatkami (Vianoce, Veľká noc) veľké spovedanie za účasti kňazov z okolitých farností.
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky