December

02.12.2017
  • Dňa 2.12.2017 o 15:00 hodine, v predvečer prvej adventnej nedele sa v Kostole svätej Margity Antiochijskej v Margecanoch, už po dvanástykrát konalo podujatie s názvom- Adventný večer Božieho slova a hudby. Jeho posolstvom bolo sa v tejto uponáhľanej dobe nachvíľu zastaviť, stíšiť, otvoriť svoje srdce, a nechať sa duchovne posilniť a zamyslieť nad nastávajúcimi dňami s Božím slovom a hudbou. Práve toto spoločné stretnutie malo za cieľ upevniť prítomných v dôvere, že k nim Boh vo svojej láske prichádza v ústrety, aby Vianoce v ich životoch boli sviatkami svetla, radosti i pokoja. 
  • Dňa 23.12.2017 priniesli do našej farnosti skauti zo Spišského Podhradia vzácny dar- Betlehemské svetlo. Následne nám zaspievali, zavinšovali a pokračovali ďalej vo svojom putovaní do ďalších farností, aby sa k všetkým ľuďom dostalo jeho posolstvo. Každé odpálenie svetla odkazuje ďalej tiché prianie, aby sa pokoj a mier šírili v ľudských srdciach presne tak, ako sa od človeka k človeku šíri plameň Betlehemského svetla.
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky