Sviatosť krstu

09.12.2017

1277 Krst je narodením pre nový život v Kristovi. Podľa Pánovej vôle je nevyhnutne potrebný na spásu ako sama Cirkev, do ktorej krst vovádza. 1278 Podstatný obrad krstu spočíva v ponorení kandidáta do vody alebo v liati vody na jeho hlavu, pričom sa vyslovuje vzývanie Najsvätejšej Trojice, t. j. Otca i Syna i Ducha Svätého. 1280 Krst vtláča do duše nezmazateľný duchovný znak, charakter, ktorý určuje pokrsteného na kresťanský náboženský kult. Pre tento charakter nemožno krst opakovať. (Katechizmus Katolíckej Cirkvi)

Bližšie informácie k absolvovaniu sviatosti v našej farnosti:

  • Krst sa hlásia osobne rodičia dieťaťa správcovi farnosti vo farskej kancelárii alebo po sv.omšiach.
  • Krst detí odporúčame v krátkej dobe po jeho narodení.
  • Pri nahlásení krstu dieťaťa si prineste:

- rodný list dieťaťa,

- krstné listy krstných rodičov.

  • Ak rodičia žijú mimo Margecian, k spísaniu Záznamu o nahlásení krstu musia priniesť aj tzv. "Prepustenie z farnosti" od správcu farnosti na území ktorej bývajú.

Krstní rodičia - podmienky:

  • Musia byť pokrstení katolíci (dovŕšili 16 rokov života), ktorí prijali Eucharistiu, sviatosť birmovania a žijú podľa svojej viery, aby mohli byť povzbudením pre krstenca.
  • Nie sú rodičmi dieťaťa.
  • Ak žijú v manželstve, majú byť sobášení v katolíckom kostole (nesmú mať kánonickú prekážku: rozvedení, žijú spolu bez manželstva, exkomunikovaní, žijúci pohoršujúcim životom...)
  • Rodičia a krstní rodičia sa musia zúčastniť náuky pred udelením sviatosti krstu.
  • Ak sa krstní rodičia nemôžu pre vzdialenosť, či z iných dôvodov zúčastniť na krstnej náuke, zúčastnia sa ho v mieste svojho bydliska. O absolvovaní náuky predložia potvrdenie.
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky