Sviatosť pomazania chorých

09.12.2017

1527 Sviatosť pomazania chorých má za cieľ udeliť osobitnú milosť kresťanovi, ktorý prežíva ťažkosti spojené so stavom ťažkej choroby alebo staroby. 1528 Vhodný čas na prijatie svätého pomazania isto nastáva vtedy, keď sa veriaci začína ocitať v nebezpečenstve smrti pre chorobu alebo starobu. 1529 Kresťan môže prijať sväté pomazanie zakaždým, keď upadne do ťažkej choroby, a takisto aj vtedy, keď ho už prijal, ale choroba sa mu zhorší.
1532 Osobitná milosť sviatosti pomazania chorých má tieto účinky:
- spojenie chorého s Kristovým utrpením pre jeho vlastné dobro a pre dobro celej Cirkvi;
- posilu, pokoj a odvahu kresťansky znášať utrpenia choroby alebo staroby;
- odpustenie hriechov, ak ho chorý nemohol prijať vo sviatosti pokánia;
- navrátenie zdravia, ak to osoží duchovnej spáse;
- prípravu na prechod do večného života. (Katechizmus Katolíckej Cirkvi)

Bližšie informácie k absolvovaniu sviatosti v našej farnosti:

  • Pomazanie chorých bývajúcich na území farnosti zabezpečuje na požiadanie správca farnosti.
  • Je potrebné nahlásiť svojich príbuzných a známych z územia našej farnosti, ktorí chcú pravidelne prijímať sviatosť zmierenia a Eucharistie.
  • Chorý, ktorý chce prijať sviatosti pred Vianocami a Veľkou nocou, nech nahlási svoje údaje telefonicky alebo prostredníctvom príbuzných mesiac pred sviatkami.
  • V prípade vážnej choroby, pred operáciami, pri zhoršení zdravotného stavu je možné kedykoľvek požiadať o udelenie sviatosti pomazania chorých.
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky